GESTORIA DARDER

darderlogo1a

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Constitució de Comunitats de propietaris
Comptabilitat
Assistència a Juntes
Reclamació de morosos