GESTORIA DARDER

darderlogo1a


El proper dia 5 d'abril s'obre el termini per a la presentació de la Declaració sobre la Renda i el Patrimoni corrresponent a l'exercici 2016. La documentació necessària per a la seva confecció, és la mateixa que en anys anteriors. Certificat de retribucions, Rebuts d'IBI, Certificats bancaris de retribucions, Justificants de donacions, i qualsevol altra documentació que consideri d'interès.